(Gestalt-) therapie

Wanneer je kiest voor een Gestaltbenadering, merk je dat de therapeut niet alleen bij de problemen zelf stilstaat, maar juist meer nadruk legt op de manier waarop je ze ervaart, welke betekenis ze hebben in je leven en hoe er mee om te gaan.

De aandacht is vooral gericht op wat je zintuigen waarnemen en wat je lijfelijk ervaart. Dat geeft vaak een passender antwoord op levensvragen dan gedachten. Door je te concentreren op het lichamelijke en zintuiglijke, leer je om opnieuw contact te maken met je eigen beleving en op een creatieve manier met problemen om te gaan.

Gestalttherapie is een boeiend proces, dat soms pijnlijk en confronterend is, maar ook humoristisch en bevrijdend.

telefoon: 06-29056769

Lees verder