Supervisie/intervisie

Bij supervisie gaat het om de wisselwerking tussen, denken, voelen en doen met als doel effectiever te kunnen opereren met cliënten/collega’s.

Voor supervisie geldt dat de eigen werkervaring het uitgangspunt is. Het geeft zicht op wat er bij je omgaat.

Een voorbeeld:

Je denkt: "wat een kapsones heeft die collega" en dat maakt je in feite kwaad. Je wilt dit niet laten merken en daarom ga je afgemeten doen.

Je gevoelens en gedrag zitten niet op 1 lijn. Je gevoelens creëren een "werkelijkheid" waarvan het de vraag is of het de werkelijkheid is. Welke aannames spelen er door je hoofd en op welke wijze hebben de onuitgesproken gedachten en gevoelens jouw gedrag en beslissingen beïnvloed.

Supervisie is leren, veranderen en ontwikkelen. Het is een stap naar zelfacceptatie en heelheid.

Bij intervisie deel je werkervaringen met anderen. Het is meepraten en meedenken over elkaars werk.

Het delen van ervaring brengt kennis van de diversiteit en is een stap naar leren, veranderen en ontwikkelen.