Welkom

 

Welkom op de site van Tons van der Velden.

De mens die in een crisis verkeert, vertrouwt vaak niet meer op een gesprek, omdat de belangrijkste voorwaarde daartoe - het vertrouwen - voor hem teloor is gegaan ~ Martin Buber

Soms wordt je geconfronteerd met situaties waar je niet tegen opgewassen bent; een depressie, een (chronische) ziekte, de dood van een geliefde persoon, een relatiecrisis, opvoedingsproblemen, overspannenheid, stress of burnout. Je voelt je lusteloos, bang, onzeker of verdrietig en hebt niet genoeg kracht om deze problemen alleen op te lossen. Wanneer ook de steun van vrienden en familie ontoereikend is, kan het waardevol zijn om professionele begeleiding te zoeken.

Therapie-groep 2020/2021

"Wat is het dat ik op dit moment in mijn leven, in het hier en nu, mezelf bepaalde vragen stel?"

In deze therapiegroep, mannen en vrouwen vanaf 20 jaar, maken we afspraken over hoe we met elkaar willen omgaan. Hoe spreken we elkaar aan? Hoe gaan we om met informatie? Etc. Lees hier het hele artikel!

U kunt vragen stellen of zich aanmelden via mijn website of via email: info@tonsvandervelden.nl