Advies en training binnen organisaties over geheel Nederland. Zowel in zorg instellingen als in commerciële organisaties.

Als coach stimuleer ik nieuw inzicht waardoor je een goed leer- en leefklimaat kan creëren. Zo'n klimaat bestaat uit:

  • Betrokkenheid en eigen invloed. Ik begeleid je in het verder ontwikkelen van je verantwoordelijkheid waardoor jezelf invloed hebt op het bereiken van je doelen.
  • (Zelf) bewustzijn. Je krijgt de kans je zelfbewustzijn verder te ontwikkelen. Hierbij gaat het om het herkennen wanneer en hoe emoties of verlangens de eigen waarneming en interpretatie beïnvloeden. Ik geef hier feedback op.
  • Doelgerichtheid. Wat zijn je doelen die je wilt bereiken en hoe sluiten deze aan bij de organisatiedoelen.
  • Spanning. Het werk geeft (weer) voldoende uitdaging, is afwisselend en er kunnen aanvaardbare risico's genomen worden. Af en toe moet je in het diepe kunnen springen om de spanning erin te houden.
  • Ondersteuning en acceptatie. Fouten maken mag. Van fouten maken leer je. Je voelt je (weer) veilig, geaccepteerd en gewaardeerd.
  • Reflectie en experimenteren. Tijdens het traject wordt er geëvalueerd en geëxperimenteerd. Wat ging goed en wat kan beter? Hoe kan ik zaken anders aanpakken. Welke stijlen heb ik in me (stijlflexibiliteit).Voor werk-relatie therapie wordt afhankelijk van het soort vraag een offerte opgesteld.

Teamcoaching

Ik heb voornamelijk verteld over hoe ik individueel coaching geef. Het is ook mogelijk dit in teamverband te doen. Daarin komen dezelfde klimaatgegevens terug zoals hierboven. Bij teamcoaching wordt meer aandacht besteed aan groepsprocessen en hoe de verschillende individuen relateren met de ander(en) in de groep/team. Hoe kan een groep destructief zijn en aan de andere kant als een optimaal gegeven werken? Mijn doel is het bewustzijn en het leervermogen van de groep (het collectief) te vergroten.